Đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ xây dựng nền văn hóa Doanh nghiệp là nhu cầu thiết yếu

ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP LÀ NHU CẦU THIẾT YẾU

        Căn cứ trên quá trình nghiên cứu trong nhiều năm qua đã phát hiện các Doanh nghiệp vừa và nhỏ còn tồn tại rất nhiều vấn đề đều là do kết quả của việc văn hóa Doanh nghiệp không tốt đã dẫn đến, chẳng hạn như tính tích cực trong công việc của công nhân thấp, không giữ được nhân tài, hiệu quả làm việc thấp v.v. Điều này cho thấy rằng, việc xây dựng văn hóa Doanh nghiệp có vài trò then chốt trong việc tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp, Doanh nghiệp vừa và nhỏ xây dựng nền văn hóa Doanh nghiệp là nhu cầu thiết yếu. Doanh nghiệp nào xem trọng việc xây dựng nền văn hóa Doanh nghiệp thì Doanh nghiệp đó sẽ có được ưu thế phát triển bền vững; Doanh nghiệp nào xem nhẹ việc xây dựng nền văn hóa Doanh nghiệp thì Doanh nghiệp đó sẽ khó đạt được sự phát triển bền vững.

        Chúng ta xem xét một số trường hợp, đồng thời tiến hành phân tích đơn giản. Công ty A lấy dịch vụ làm nghành nghề kinh doanh chính của Công ty, nhưng thái độ đối đãi với khách hàng của các nhân viên mỗi người một kiểu, ông Zhang băn khoăn nói rằng, đến Công ty A mấy lần thì mỗi lần đều có cảm giác khác nhau, do đó Ông không muốn tiến tới hợp tác. Công ty B là một Công ty chuyên về sản xuất, đơn đặt hàng rất nhiều, nhưng chế độ rất nghiêm ngặt và chi tiết, ví dụ: trưa chỉ có thể gọi cơm hoặc tự đem cơm theo nhưng không cho phép ra ngoài ăn cơm, đảm bảo di động phải mở 24/24 v.v, nhưng thực hiện biện pháp như vậy, không thể đảm bảo hoàn thành đơn đặt hàng và kinh doanh đúng hẹn. nhưng hiện tại Doanh nghiệp nằm trong vòng mâu thuẫn bất tận, giữa sản xuất với tiêu thụ, giữa Chủ tịch hội đồng quản trị với Tổng giám đốc, giữa người quản lí với nhân viên đều tồn tại hiện tượng phàn nàn lẫn nhau, nhìn bề ngoài tưởng chừng rất bình lặng nhưng bên trong thì dường như đang thai nghén một trận cuồn phong Công ty A nhìn qua có vẻ như là vấn đề nằm ở chỗ thái độ của nhân viên, nguyên nhân thực tế là do Doanh nghiệp thiếu sự thống nhất về chỉ đạo và quy định đặt ra, trong khi đó văn hóa Doanh nghiệp có vài trò hướng dẫn và vai trò đặt ra quy định , đồng thời dựa trên những giá trị đó mà hướng dẫn hành vi của nhân viên, từ phương diện ý thức chung ảnh hưởng đến hành vi cá nhân của từng nhân viên. Vấn đề của Công ty B là không thể dựa vào quy chế nghiêm khắc của Công ty để giải quyết, nếu định mức sản xuất là đã qua tính toán khoa học, thế thì nguyên nhân dẫn đến tính tích cực của nhân viên không cao là do không cảm nhận được sự nhân đạo và niềm vui trong công việc, đây là do văn hóa Doanh nghiệp chưa phát huy được vai trò kích thích của nó. Mâu thuẫn xuất hiện hiện tại của Công ty C là hiện tượng tồn tại khá phổ biến, nguyên nhân gốc rễ là do mối quan hệ trong thời gian dài chưa đươc phối hợp tốt về quyền lợi và trách nhiệm, trong khi đó vai trò điều phối này chỉ thông qua chế độ Doanh nghiệp vẫn chưa được, phải là do văn hóa Doanh nghiệp hình thành nên giá trị và tiêu chuẩn tâm lí mà mọi người cùng có.

        Thông qua việc phân tích các ví dụ nêu trên, mọi người có thể hiểu được 4 vai trò lớn của văn hóa Doanh nghiệp, đó là vai trò chỉ dẫn, vai trò quy chế, vai trò kích thích và vai trò điều phối, trên thực tế văn hóa Doanh nghiệp còn có thể phát huy vai trò càng nhiều hơn nữa. Thứ 5 là vai trò gắn kết, đây là chỉ sự dựa dẫm và sự lệ thuộc của nhân viên Doanh nghiệp đối với cả nhóm, vai trò gắn kết to lớn này có thể chiếu sáng được ý thức đoàn đội của Doanh nghiệp, hình thành nên tính cạnh tranh đối ngoại. Thứ 6 là vai trò bức xạ, đây là chỉ là văn hóa Doanh nghiệp đồng thời chứ không phải là sự khép kín, mà là cùng với các sản phẩm, thông tin, sự trao đổi giữa các cá nhân và sự trao đổi giữa thương mại trong doanh nghiệp tạo ra bức xạ đến nơi rộng hơn trong nội bộ Doanh nghiệp và xã hội bên ngoài của Doanh nghiệp.

       Vai trò văn hóa Doanh nghiệp nói trên có thể làm cho chúng ta suy nghĩ hơn nữa về tính quan trọng của văn hóa Doanh nghiệp. Mọi người luôn luôn hoặc nhiều hoặc ít phải biết vai trò văn hóa Doanh nghiệp, tuy nhiên không cảm nhận được nó thực sự quan trọng như thế nào. Vậy thì nguyên nhân là gì? Có người nói: “Tôi không hiểu văn hóa, Công ty cũng không phải là trường học, chỉ cần kiếm tiền là được”; cũng có người nói, “Công ty chúng tôi là Công ty nhỏ, hiện tại chưa cần văn hóa Doanh nghiệp, đó là những thứ mà các Công ty lớn mới làm”. Đây đều là những sai lầm về việc nhận thức văn hóa Doanh nghiệp. Như vậy việc xây dựng văn hóa Doanh nghiệp thực chất giữ vai trò quan trọng như thế nào đối với Doanh nghiệp? Một mặt văn hóa Doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của Doanh nghiệp. Giả dụ sản xuất ra một cái ly Doanh nghiệp có thể kiếm được 1 tệ (NDT), 1 tệ (NDT) này thực sự có thể nhìn thấy, là lợi ích trực tiếp, nhưng lợi ích mà văn hóa Doanh nghiệp mang lại cho Doanh nghiệp không trực quan như vậy. Không trực quan nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại, thái độ làm việc của nhân viên, mức độ trân trọng máy móc, sự cống hiến hợp tác của đoàn đội, duy trì hình tượng của Công ty đều có thể làm cho Doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm càng nhiều hơn, qua so sánh và thống kê giá thành và lợi ích này đều có thể ước tính, loại lợi ích gián tiếp này không ít hơn so với lợi ích của việc cải tiến kỹ thuật nhỏ 1 lần mang lại. Mặt khác, văn hóa Doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển lâu dài của Doanh nghiệp. Mỗi Doanh nghiệp nhỏ đều hy vọng nhanh chóng trưởng thành 1 Doanh nghiệp lớn, nhưng không phải Doanh nghiệp nào cũng đều có thể đi đến thành thục, bởi vì Doanh nghiệp nhỏ không coi trọng việc xây dựng văn hóa Doanh nghiệp, mâu thuẫn tiềm ẩn tích lũy nhiều, hao mòn bên trong lớn v.v, lúc thức tỉnh thực sự chỉ có văn hóa Doanh nghiệp mới có thể giải quyết được, nhưng không thể nâng cao văn hóa trong thời gian ngắn, lúc này là đã muộn.   

       Tổng hợp những điều nói trên, rất nhiều Doanh nghiệp vừa và nhỏ còn tồn tại vấn đề quản lí và hiện tượng kém hiệu quả đều là do văn hóa Doanh nghiệp không tốt dẫn đến, chính vì vậy Doanh nghiệp phải nhận thức được tính quan trọng và cấp bách của văn hóa Doanh nghiệp đối với lợi ích và sự phát triển. Chỉ có quan tâm đến việc xây dựng văn hóa Doanh nghiệp, làm cho văn hóa Doanh nghiệp phát huy triệt để vai trò chỉ đạo, vai trò quy phạm, vai trò kích thích, vai trò điều phối, vai trò gắn kết và vai trò bức xạ của nó, mới có thể nâng cao nội hàm của Doanh nghiệp, tăng cường ưu thế Doanh nghiệp, từ đó đạt được lợi ích nhiều hơn và phát triển tốt hơn.