Văn hóa Doanh nghiệp “loại bỏ” đi các định hướng không rõ ràng

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP SẼ "LOẠI BỎ" ĐI CÁC ĐỊNH HƯỚNG KHÔNG RÕ RÀNG

        Trong Doanh nghiệp gia đình không xác định rõ quy tắc của trò chơi, tất cả được quyết định bởi tâm trạng của ông chủ, trong rất nhiều trong Doanh nghiệp gia đình còn tồn tại sự “trấn áp đen tối”, nguyên nhân lớn nhất cản trở sự phát triển của Doanh nghiệp gia đình đó là tình cảm quá đáng của sự “trấn áp đen tối”, thiếu tính hợp lí; từ chối quy tắc hóa, chế độ hóa; văn hóa nho giáo truyền thống trở thành gông cùm hạn chế sự phát triển Doanh nghiệp gia đình. Trên thực tế đại đa số các Doanh nghiệp gia đình cùng sự mở rộng của ông chủ gia đình, phương thức quản lí của Doanh nghiệp và văn hóa Doanh nghiệp luôn luôn là sở thích cá nhân, khuynh hướng cá nhân, phương thức hành vi cá nhân, thậm chí là sự mở rộng của thói quen cuộc sống của ông chủ, là sự mở rộng văn hóa nho giáo truyền thống của ông chủ, hoàn toàn tồn tại dựa vào cá nhân ông chủ, không phải “Doanh nghiệp” trên ý nghĩa thực sự.

        Vì vậy từ linh hoạt hiệu quả nhưng hơi mang chút văn hóa hoạt động riêng tư, chuyển đổi thành hoạt động minh bạch hóa, ông chủ Doanh nghiệp gia đình phải suy nghĩ một cách hợp lí làm thế nào để thực hiện hoạt động minh bạch toàn bộ, cố gắng giảm thiểu sự không hiểu biết của bên ngoài đối với Doanh nghiệp; nội hàm bản chất của nó là làm cho thế giới bên ngoài hiểu được giá trị triết lý nhân văn của văn hóa tinh thần, văn hóa sản phẩm, văn hóa dịch vụ là không thể thay thế việc Doanh nghiệp đạt được kết quả thực sự tốt hơn, cao hơn so với việc cạnh tranh đối thủ. Doanh nghiệp gia đình Trung quốc dựa vào đất đai của văn hóa nuôi trồng mặc dù có hàng loạt các ưu điểm như làm việc vất vả, cực nhọc, táo bạo, dũng cảm, nhưng khuyết điểm của bản thân họ cũng không thể bỏ qua. Chúng ta chỉ có làm rõ vấn đề còn tồn tại trong chính sách chiến lược Doanh nghiệp gia đình với quản lí kinh doanh hằng ngày trong giai đoạn hiện tại, mới có thể kê toa đúng thuốc, giúp Doanh nghiệp của chúng ta xây dựng nền văn hóa Doanh nghiệp thuộc của riêng mình.   

        Doanh nghiệp gia đình Trung quốc dựa vào đất đai của văn hóa nuôi trồng mặc dù có hàng loạt các ưu điểm như làm việc vất vả, cực nhọc, táo bạo, dũng cảm, nhưng khuyết điểm của bản thân họ cũng là dễ xem nhẹ. Chuyên gia quản trị Doanh nghiệp Tăng Thủy Lương thuộc Trung tâm nghiên cứu Doanh nghiệp gia đình của viện nghiên cứu đồng bằng sông Trường Giang- Thanh Hoa tổng kết quy nạp sự thiếu hụt văn hóa của một số Doanh nghiệp gia đình là:    

Thiếu giáo dục văn hóa:

        Ban hành chính sách vội vàng, không nhất định, thay đổi chính sách thường xuyên; tâm lý nông dân; hống hách, kiêu ngạo; nhỏ mọn, lặt vặt; thiếu tính tự kỉ luật; quan niệm danh lợi lớn, tất cả vinh dự thuộc về mình; tâm lý đầu cơ mạnh, thiếu cân nhắc chiến lược lâu dài; nôn nóng thành công, hành vi bốc đồng; không có niềm tin; không tôn trọng suy nghĩ và nhân phẩm của người khác. Bất kỳ điều nào trong mục này đều là sự tổn thương gây chết người trong quá trình trưởng thành của Doanh nghiệp. Trong thời kỳ đầu khai sáng của Doanh nghiệp, có thể những đặc điểm này là “pháp bảo” có thể dựa vào để chiến thắng, nhưng một Doanh nghiệp thực sự muốn trưởng thành hơn, không thể luôn luôn bắn một phát súng bỏ đi thay một nơi khác, không thể luôn luôn đầu cơ lấy may, vớt rồi bỏ chạy, mà nên từng bước khắc phục những lỗi này đi, chỉ có như vậy mới có thể làm tốt, mạnh, lâu dài hơn, mới nói đến chuyện trở thành Doanh nghiệp có văn hóa, mới có thể nói chuyện văn hóa Doanh nghiệp.  

Văn hóa hình thức là bình hoa:

        Do thiếu giáo dục văn hóa, một số Doanh nghiệp vì muốn hình thành “hình tượng văn hóa” cho bản thân, đã “tổng kết” được một bộ “khái niệm kinh doanh” hoặc “tinh thần Doanh nghiệp” trong trường hợp tách khỏi thực tế quản lí kinh doanh Doanh nghiệp. Do các “khái niệm” hoặc “tinh thần” này căn bản không được nhân viên chấp nhận, vì vậy trên thực tế loại “ văn hóa Doanh nghiệp” này trở thành một loại hình nói rỗng tách rời thực tế Doanh nghiệp. Tuy nhiên có thể sẽ có hiệu quả “che đậy” nhất thời đối với những người ngoài cuộc bên ngoài, nhưng đối với bản thân của Doanh nghiệp mà nói, đơn thuần là 1 “bình hoa” đẹp, vai trò của nó có thể tưởng tượng được. 

Thiếu sự đổi mới văn hóa:

        Một số Doanh nghiệp gia đình cho rằng văn hóa Doanh nghiệp một khi thành lập có thể “ổn định lâu dài”, thờ ơ với việc căn cứ theo sự thay đổi của môi trường để kịp thời tiến hành “cải tiến” văn hóa Doanh nghiệp, từ đó làm cho văn hóa ban đầu đóng vai trò tích cực trong sự phát triển Doanh nghiệp đã trở thành chướng ngại của sự phát triển Doanh nghiệp. Trên thực tế, văn hóa Doanh nghiệp cũng có cái “tốt” với cái “xấu”, khi một loại văn hóa Doanh nghiệp do tính trơ mà trở thành một hệ thống khép kín, nó rất có thể sẽ bóp ngạt tinh thần sáng tạo của Doanh nghiệp, từ đó loại bỏ sự gia nhập nhân tài nước ngoài và Doanh nghiệp sẽ tận dụng triệt để các nguồn lực xã hội.

Thiếu giá trị thừa nhận rộng rãi của nhân viên:

        Doanh nghiệp thiếu sức gắn kết và thể hiện rõ nghiên cứu bản sắc, đối với Doanh nghiệp tập hợp giá trị tiếp nhận của mọi người là vô cùng quan trọng, nó có thể giúp cho nhân viên của Doanh nghiệp thiết lập các lí tưởng, niềm tin chung,từ đó toàn lực để đi đến nổ lực vì mục tiêu chung.  

        Đồng thời nó cũng là sự cấu thành đoàn kết, cơ sở hài hòa mối quan hệ giữa con người. Tuy nhiên, Doanh nghiệp gia đình của nước ta thường thiếu các giá trị chia sẻ rộng rãi của người nhân viên Doanh nghiệp. Sở thích cá nhân của người sáng lập là đánh giá mọi tiêu chuẩn của sự vật, người vừa mắt thì giữ lại, việc nào hài lòng thì làm, biện pháp là thưởng và phạt, kết quả không thể tránh khỏi của nó là Doanh nghiệp không thể hình thành được sự gắn kết và sức chiến đấu vững mạnh, nhân viên đến nhanh, đi cũng nhanh, khó trách người quản lí Doanh nghiệp gia đình luôn than phiền không tìm được nhân tài có trình độ kỹ thuật cao và nhân tài quản lí, phát ra tiếng thở dài “Cựu chiến binh kinh doanh không thể đứng vững, nhân viên tuyển dụng từ bên ngoài không đáng tin cậy, khó để giữ chân nhân tài”.

        Chuyên gia quản trị Doanh nghiệp Tăng Thủy Lương thuộc Trung tâm nghiên cứu Doanh nghiệp gia đình của viện nghiên cứu đồng bằng sông Trường Giang- Thanh Hoa cho rằng, văn hóa Doanh nghiệp phải là một thứ liên quan chặt chẽ thực tế của kinh doanh Doanh nghiệp, nói chính xác hơn nên nâng cao sự hình thành từ trong thực tế của kinh doanh Doanh nghiệp, văn hóa của kinh doanh Doanh nghiệp bên ngoài chỉ là “văn hóa”, mà không thể gọi là “văn hóa Doanh nghiệp”, càng không phải là “văn hóa Doanh nghiệp” của Doanh nghiệp này. Đồng thời, văn hóa Doanh nghiệp phải là một quá trình động thái, nó phải “cùng trưởng thành” với Doanh nghiệp, không đổi mới hoặc là “văn hóa Doanh nghiệp”,không thể chứa đựng tinh thần đổi mới thì là một loại văn hóa tiêu cực.

        Trên thực tế đa số Doanh nghiệp gia đình là sự mở rộng của gia đình ông chủ, hình thức quản lí của Doanh nghiệp và văn hóa Doanh nghiệp thường là sở thích cá nhân, thiên hướng cá nhân, phương thức hành vi cá nhân, thậm chí là sự mở rộng của thói quen cuộc sống cá nhân của ông chủ, là sự mở rộng của văn hóa nho giáo truyền thống ông chủ, phụ thuộc hoàn toàn vào cá nhân của ông chủ để tồn tại, không phải là “Doanh nghiệp” trên ý nghĩa thực sự của nó. Vì vậy từ linh hoạt hiệu quả nhưng hơi mang chút văn hóa hoạt động riêng tư, chuyển đổi thành hoạt động minh bạch hóa, ông chủ Doanh nghiệp gia đình phải suy nghĩ một cách hợp lí làm thế nào để thực hiện hoạt động minh bạch toàn bộ, cố gắng giảm thiểu sự không hiểu biết của bên ngoài đối với Doanh nghiệp; nội hàm bản chất của nó là làm cho thế giới bên ngoài hiểu được giá trị triết lý nhân văn văn hóa tinh thần, văn hóa sản phẩm, văn hóa dịch vụ không thể thay thế mà Doanh nghiệp đạt được thực sự tốt hơn, cao hơn việc cạnh tranh đối thủ. Chuyên gia quản trị Doanh nghiệp Tăng Thủy Lương thuộc Trung tâm nghiên cứu Doanh nghiệp gia đình của viện nghiên cứu đồng bằng sông Trường Giang- Thanh Hoa cho rằng, định hình văn hóa Doanh nghiệp gia đình phải:    

Độc lập tự chủ, học hỏi kinh nghiệm từ các chiến lược:

        Văn hóa Doanh nghiệp mặc dù không thể mô phỏng, nhưng có thể học tập. Trong, ngoài từ xưa đến nay có rất nhiều văn hóa Doanh nghiệp của các Doanh nghiệp nổi tiếng đã truyền lĩnh cho con người. “ Chân thành đến vĩnh cữu” của Haier sản phẩm có khuyết điểm thì là phế phẩm, Doanh nghiệp gia đình trên cơ sở hiểu rõ về bản thân, phải tích cực học hỏi văn hóa ưu tú của các Doanh nghiệp khác, khắc phục được những yếu kém, giành được những tinh hoa của đại chúng.

Chính sách hiện đại hóa nhà Doanh nghiệp:

        Văn hóa Doanh nghiệp là văn hóa tiên phong, và mức độ tự giác có vai trò quan trọng trong việc xây dựng nền văn hóa Doanh nghiệp. Từ trên ý nghĩa nhất định mà nói, văn hóa Doanh nghiệp là văn hóa nhà Doanh nghiệp, là văn hóa của người kinh doanh, là văn hóa của người lãnh đạo Doanh nghiệp. Nhưng tố chất chỉnh thể của nhà Doanh nghiệp gia đình của Trung quốc không cao, số lượng “ông chủ tự đào tạo” của nhà Doanh nghiệp rất nhiều, điều này sẽ hạn chế sự phát triển của Doanh nghiệp. Trong Doanh nghiệp gia đình vai trò nhà Doanh nghiệp vô cùng quan trọng. Giá trị của nó và thái độ tinh thần quyết định hành vi Doanh nghiệp định hướng giá trị của nhân viên. Kinh tế trí thức, thông tin thời đại, tri thức, trí lực của nhà Doanh nghiệp, tố chất văn hóa hiện đại quyết định sức cạnh tranh và mức độ phát triển của Doanh nghiệp. Phải làm tốt việc xây dựng văn hóa Doanh nghiệp, hiện đại hóa nhà Doanh nghiệp là một bước không thể thiếu.    

        Đối với một người mà nói, sự phát triển, tiền đồ và sự thành bại sự nghiệp là quyết định bởi một loại ý tưởng nhân văn, một loại tố chất văn hóa, một loại phán đoán nội tâm đúng hay sai. Nhà Doanh nghiệp thực sự có thể thành công trong nền kinh tế thị trường, phần lớn đều trang bị nhà Doanh nghiệp di sản văn hóa và nội hàm nhân văn tương đối lớn, lĩnh vực tinh thần, khái niệm văn hóa và triết học của họ đều đạt đến mức độ tương đương, lợi nhuận cuồn cuộn của Doanh nghiệp là do cơ hội và thị trường mang lại, cũng có thể nói là do tố chất văn hóa của bản thân mang lại.  

Chính sách giá trị của trau dồi bản chất:

        Một số Doanh nghiệp gia đình vì định hình hình tượng văn hóa của bản thân, trong trường hợp tách rời thực tế quản lí kinh doanh Doanh nghiệp, tổng kết một bộ khái niệm kinh doanh và tinh thần Doanh nghiệp. Do những khái niệm và tinh thần này căn bản không nhận được sự thừa nhận của các nhân viên, vì vậy trên thực tế loại văn hóa Doanh nghiệp này trở thành một loại nói rỗng tách rời thực tế Doanh nghiệp. Tuy nhiên có thể sẽ có hiệu quả “che đậy” nhất thời đối với những người ngoài cuộc bên ngoài, nhưng đối với bản thân của Doanh nghiệp mà nói, đơn thuần là 1 “bình hoa” đẹp, vai trò của nó có thể tưởng tượng mới biết. Doanh nghiệp thiếu sức gắn kết và thể hiện rõ nghiên cứu bản sắc, đối với Doanh nghiệp tập hợp giá trị tiếp nhận của mọi người là vô cùng quan trọng, nó có thể giúp cho nhân viên của Doanh nghiệp thiết lập các lí tưởng, niềm tin chung,từ đó toàn lực để đi đến nổ lực vì mục tiêu chung. Đồng thời nó cũng là sự cấu thành đoàn kết, là cơ sở hài hòa mối quan hệ giữa con người. 

        Tuy nhiên, Doanh nghiệp gia đình của nước ta thường thiếu các giá trị chia sẽ rộng rãi của người nhân viên Doanh nghiệp. Sở thích cá nhân của người sáng lập là đánh giá mọi tiêu chuẩn của sự vật, người vừa mắt thì giữ lại, việc nào hài lòng thì làm, biện pháp là thưởng và phạt, kết quả của nó không thể tránh khỏi là Doanh nghiệp không thể hình thành được sự gắn kết và sức chiến đấu vững mạnh, nhân viên đến nhanh, đi cũng nhanh, khó trách người quản lí Doanh nghiệp gia đình luôn than phiền không tìm được nhân tài có trình độ kỹ thuật cao và nhân tài quản lí, phát ra tiếng thở dài “Cựu chiến binh kinh doanh không thể đứng vững, nhân viên tuyển dụng từ bên ngoài không đáng tin cậy, khó để giữ chân nhân tài”.

Chính sách khác biệt hóa:

        Văn hóa Doanh nghiệp có sự đặc sắc mới có sự sống. Nhưng trong việc định hình rất nhiều văn hóa Doanh nghiệp gia đình xem nhẹ điểm này, đặc biệt là Doanh nghiệp dưới thể chế kế hoạch kinh tế, đại đa số văn hóa Doanh nghiệp gia đình phụ họa theo, không phát huy được vai trò đặc sắc của Doanh nghiệp. Văn hóa Doanh nghiệp, hình tượng Doanh nghiệp đều là chiến lược khác biệt hóa của Doanh nghiệp, văn hóa Doanh nghiệp là một bộ phận cấu thành sức cạnh tranh cốt lõi của Doanh nghiệp. Mang tính không thể mô phỏng theo. Ví dụ, cộng đồng phục vụ đều thể hiện đặc sắc cá nhân và di sản văn hóa sâu sắc. Định hình văn hóa Doanh nghiệp gia đình dựa trên đặc điểm nghành nghề, đặc điểm địa lý, đặc điểm sản phẩm v.v, cố gắng hết sức để khai thác ra đặc trưng văn hóa khác biệt với các Doanh nghiệp khác. 

Định hình chính sách thương hiệu nổi tiếng:

        Hình tượng Doanh nghiệp thương hiệu nổi tiếng có sức kêu gọi cực lớn, cũng có thể chiếm lĩnh thị trường quốc tế, ngược lại, không có hình tượng Doanh nghiệp, thì không thể chiếm lĩnh thị trường quốc tế, cũng không thể chiếm lĩnh thị trường trong nước. Hình tượng Doanh nghiệp là tài sản vô hình của Doanh nghiệp. Rất nhiều Doanh nghiệp đều thông qua sáng tạo sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng để thiết lập hình tượng Doanh nghiệp. Chẳng hạn như, phần mềm Microsoft của Mỹ, SONY của Nhật Bản, Haier của Trung Quốc đều thiết lập hình tượng Doanh nghiệp tốt đẹp cho sản phẩm xuất sắc.    

        Doanh nghiệp gia đình hiện đại ưu tú đều vô cùng chú trọng đến việc xây dựng văn hóa Doanh nghiệp, xây dựng đạo đức Doanh nghiệp, xây dựng hình tượng Doanh nghiệp, đơn giản mà nói chính là xu hướng giá trị của Doanh nghiệp. Chuyên gia quản trị Doanh nghiệp Tăng Thủy Lương thuộc Trung tâm nghiên cứu Doanh nghiệp gia đình của viện nghiên cứu đồng bằng sông Trường Giang- Thanh Hoa cho rằng, nhìn từ quan cảnh vĩ mô, thời đại chó sói (Wolves) đã đến, Doanh nghiệp gia đình không thể không có văn hóa Doanh nghiệp. Hãy hiểu tinh thần “ văn hóa” quyết định ngoại tại, vô hình quyết định hữu hình, động lực cơ bản nhất của sự phát triển tồn tại dân tộc là một loại văn hóa tinh thần! Xin xem trọng “văn hóa Doanh nghiệp”, quyết định sự trưởng thành, phát triển của Doanh nghiệp mãi là văn hóa, văn hóa mãi mãi là cốt lõi của tất cả các hoạt động quản lí kinh doanh của Doanh nghiệp!   

        Những lí do tệ nạn dẫn đến vấn đề tồn tại sự thống trị, sự lựa chọn của đa số các Doanh nghiệp là hội nhập giữa người đầu tư với người kinh doanh dẫn đến, nó thuộc chế độ Doanh nghiệp theo phong cách thiên hạ cổ xưa điển hình, rất dễ sản sinh ra 4 mâu thuẫn lớn trong quá trình thống trị Doanh nghiệp gia đình.