Kết cấu lau khô kéo chậm IPA

Sản Phẩm Kết cấu lau khô kéo chậm IPA
Mã :

Model

HWD-1004S

HWD-1006S

HWD-1012S

HWD-1018S

HWD-1024S

HWD-1030S

HWD-1036S

Tần suất sóng siêu âm

25KHZ、28 KHZ、40 KHZ、68 KHZ、80KHZ、100 KHZ、110 KHZ、135KHZ、160KHZ

Công suất sóng siêu âm

200W

300W

600 W

900 W

1200 W

1500 W

1800 W

Kích thước thùng trong (mm)

250 ×200 ×210

280 ×210 ×210

380 ×290 ×300

470 ×330 ×360

590 ×400 ×400

600 ×470 ×400

650 ×500 ×440

 

Sản phẩm cùng loại