Liên Hệ

02743 787 188

vnheweida@gmail.com

vnheweida@gmail.com

Tuyển dụng

tuyen-dung-ma-vn
[Tuyển dụng] Nhân viên marketing
Nhiệm vụ công việc: Chịu trách nhiệm phát triển và duy trì khách hàng: Tiến hành khảo sát nhu cầu sơ...
tuyen-giam-doc
[Tuyển dụng] Giám đốc quan hệ khách hàng
Nhiệm vụ công việc: Vị trí này thuộc bộ phận bán hàng, giám đốc truyền thông sẽ sắp xếp công việc theo...